2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

156  Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics

Neoplàsia maligna vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics

Conté:

156.0  Vesícula biliar

156.1  Conductes biliars extrahepàtics

156.2  Ampul·la de Vater

156.8  Altres localitzacions especificades de la vesícula biliar i dels conductes biliars extrahepàtics

156.9  Tracte biliar, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 18  Neoplàsia maligna d'altre òrgan gastrointestinal i peritoneu

 

155  157

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat