2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

156  Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics

156.9  Tracte biliar, part no especificada

Neoplàsia maligna vies biliars part inespecificada. Afecta conductes biliars intrahepàtics i extrahepàtics

Termes d'inclusió

neoplàsia maligna que afecta els conductes biliars intrahepàtics i extrahepàtics

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 18  Neoplàsia maligna d'altre òrgan gastrointestinal i peritoneu

 

156.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat