2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

156  Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics

156.8  Altres localitzacions especificades de la vesícula biliar i dels conductes biliars extrahepàtics

Neoplàsia maligna altres llocs especificats vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics

Informació complementària

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 18  Neoplàsia maligna d'altre òrgan gastrointestinal i peritoneu

 

156.2  156.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat