2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

156  Neoplàsia maligna de vesícula biliar i conductes biliars extrahepàtics

156.1  Conductes biliars extrahepàtics

Neoplàsia maligna conductes biliars extrahepàtics. Colèdoc, conducte: cístic, hepàtic, via biliar NOS, esf. Oddi

Termes d'inclusió

colèdoc

conducte cístic

conducte hepàtic

conducte o via biliar, NE

esfínter d'Oddi

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 18  Neoplàsia maligna d'altre òrgan gastrointestinal i peritoneu

 

156.0  156.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat