2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

155  Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics

155.1  Conductes biliars intrahepàtics

Neoplàsia maligna conductes biliars intrahepàtics.  Canalicles bilífers, interlobulars, via/capil·lar biliar .

Termes d'inclusió

canalicles bilífers

canalicles intrahepàtics

canals biliars interlobulars

conducte biliar intrahepàtic

conductes biliars interlobulars

vies biliars intrahepàtiques

Exloure:

conducte hepàtic (156.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 16  Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics

 

155.0  155.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat