2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

153  Neoplàsia maligna de còlon

Neoplàsia maligna còlon

Exloure:

tumor carcinoide benigne de còlon (209.50-209.56)

tumor carcinoide maligne de còlon (209.10-209.16)

Conté:

153.0  Angle hepàtic del còlon

153.1  Còlon transvers

153.2  Còlon descendent

153.3  Còlon sigmoide

153.4  Cec

153.5  Apèndix

153.6  Còlon ascendent

153.7  Angle esplènic

153.8  Altres localitzacions especificades de l'intestí gros

153.9  Còlon, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 14  Neoplàsia maligna de còlon

 

152  154

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat