2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

151  Neoplàsia maligna d'estómac

Neoplàsia maligna estómac

Exloure:

tumor carcinoide benigne d'estómac (209.63)

tumor carcinoide maligne d'estómac (209.23)

Conté:

151.0  Càrdies

151.1  Pílor

151.2  Antre pilòric

151.3  Fundus gàstric

151.4  Cos de l'estómac

151.5  Curvatura menor, part no especificada

151.6  Curvatura major, part no especificada

151.8  Altres localitzacions especificades de l'estómac

151.9  Estómac, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 13  Neoplàsia maligna d'estómac

 

150  152

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat