2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral i faringe (140-149)  (Ex.)

146  Neoplàsia maligna d'orofaringe

Neoplàsia maligna orofaringe

Conté:

146.0  Amígdala

146.1  Fossa amigdalina

146.2  Pilars del vel del paladar (anterior) (posterior)

146.3  Val·lècula

146.4  Cara anterior de l'epiglotis

146.5  Zona d'unió

146.6  Paret lateral de l'orofaringe

146.7  Paret posterior de l'orofaringe

146.8  Altres localitzacions especificades d'orofaringe

146.9  Orofaringe, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 11  Neoplàsia maligna de cap i coll

 

145  147

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat