2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de llavi, cavitat oral i faringe (140-149)  (Ex.)

143  Neoplàsia maligna de geniva

Neoplàsia maligna geniva

Termes d'inclusió

geniva (alveolar) (marginal)

mucosa (arcada/vora) alveolar

papil·les interdentals

Exloure:

neoplàsies malignes odontogèniques (170.0-170.1)

Conté:

143.0  Geniva superior

143.1  Geniva inferior

143.8  Altres localitzacions de la geniva

143.9  Geniva, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 11  Neoplàsia maligna de cap i coll

 

142  144

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat