1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties espiroquetals (100-104)

102  Pian

Termes d'inclusió

Inclou:

 frambèsia

Conté:

102.0  Lesions inicials

102.1  Papil·lomatosi múltiple i frambèsia plantar

102.2  Altres lesions cutànies precoces

102.3  Hiperqueratosi

102.4  Gomes i úlceres

102.5  Gangosa

102.6  Lesions d'ossos i articulacions

102.7  Altres manifestacions

102.8  Pian latent

102.9  Pian no especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

101  103

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat