1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

088  Altres malalties transmeses per artròpodes

088.8  Altres malalties especificades transmeses per artròpodes

088.81  Malaltia de Lyme

Malaltia de Lyme.  Eritema migratori crònic

Termes d'inclusió

eritema migrant crònic

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

088.82

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat