1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

088  Altres malalties transmeses per artròpodes

088.0  Bartonel·losi

Bartonel·losi.  Berruga peruana,  febre d'Oroya,  malaltia de Carrión

Termes d'inclusió

berruga peruana

febre d'Oroya

malaltia de Carrión

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

088.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat