1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

087  Febre recurrent

Febre recidivant

Termes d'inclusió

febre intermitent  

Conté:

087.0  Transmesa per polls

087.1  Transmesa per paparres

087.9  Febre recurrent no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

086  088

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat