1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

086  Tripanosomosi [tripanosomiasi]  (IC)

086.5  Tripanosomosi africana no especificada

Tripanosomiasi africana inespecificada.  Malaltia de la son NOS

Termes d'inclusió

malaltia de la son NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

086.4  086.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat