1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

086  Tripanosomosi [tripanosomiasi]  (IC)

086.2  Malaltia de Chagas sense menció d'afectació d'un òrgan

Malaltia de Chagas sense menció d'afectació orgànica.  Inf. per Trypanosoma cruzi,  tripanosomiasi americana

Termes d'inclusió

infecció per |Trypanosoma |cruzi

tripanosomosi americana

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

086.1  086.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat