1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

085  Leishmaniosi

Conté:

085.0  Visceral [kala-azar]

085.1  Cutània urbana

085.2  Cutània del desert asiàtic

085.3  Cutània etiòpica

085.4  Cutània americana

085.5  Mucocutània (americana)

085.9  Leishmaniosi no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

084  086

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat