1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

085  Leishmaniosi

085.5  Mucocutània (americana)

Leishmaniosi mucocutània (americana) .  Espundia,  infecció per Leishmania braziliensis,  Uta

Termes d'inclusió

espúndia

infecció per |Leishmania |braziliensis

uta

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

085.4  085.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat