1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

085  Leishmaniosi

085.4  Cutània americana

Leishmaniosi cutània americana.  Inf.  per Leishmania mexicana,  leis.  tegumentària difusa,  úlcera Chiclero

Termes d'inclusió

infecció per |Leishmania |mexicana

leishmaniosi tegumentària difusa

úlcera del xicler

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

085.3  085.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat