1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

085  Leishmaniosi

085.2  Cutània del desert asiàtic

Leishmaniosi cutània del desert asiàtic.  Infecció per Leishmania tropica major,  leishmaniosi cutània

Termes d'inclusió

infecció per |Leishmania |tropica |major

leishmaniosi cutània:

 forma humida

 forma zoonòtica

 necrosant aguda

 rural

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

085.1  085.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat