1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

085  Leishmaniosi

085.1  Cutània urbana

Leishmaniosi cutània urbana.  Botó:  d'Aleppo,  Bagdad,  Delhi,  inf. per Leishmania tròpica (minor)

Termes d'inclusió

botó d'Alep

botó d'Orient

botó de Bagdad

botó de Delhi

infecció per |Leishmania |tropica (|minor)

leishmaniosi cutània:

 forma seca

 recurrent

 tardana

 ulcerosa

nafra oriental

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

085.0  085.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat