1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)  (Ex.)

080  Tifus [epidèmic] transmès per polls  

Tifus transmès per polls (epidèmic) .  Tifus (febre) : clàssic,  epidèmic,  exantemàtic NOS,  transmès per polls

Termes d'inclusió

tifus (febre):

clàssic

epidèmic

exantemàtic NE

transmès per polls

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

 

081

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat