1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties produïdes per virus i clamídies (070-079)

074  Malalties específiques produïdes per coxsackievirus  (Ex.)

074.2  Carditis per coxsackievirus

Carditis per Coxsakie

Conté:

074.20  Carditis per coxsackievirus no especificada

074.21  Pericarditis per coxsackievirus

074.22  Endocarditis per coxsakievirus

074.23  Miocarditis per coxsakievirus

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 97  Pericarditis, endocarditis, miocarditis, cardiomiipatia (no per tuberculosi ni MTS)

 

074.1  074.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat