1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties produïdes per virus i clamídies (070-079)

073  Ornitosi

Termes d'inclusió

Inclou:

 clamidiosi aviària

 febre dels lloros

 psitacosi

Conté:

073.0  Amb pneumònia

073.7  Amb altres complicacions especificades

073.8  Amb complicació no especificada

073.9  Ornitosi no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

072  074

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat