1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties produïdes per virus i clamídies (070-079)

073  Ornitosi

073.0  Amb pneumònia

Ornitosi amb pneumònia.  Pneumonitis lobular produïda per ornitosi

Termes d'inclusió

pneumonitis lobular produïda per ornitosi

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 122  Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)

 

073.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat