1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Poliomielitis i altres malalties víriques no transmeses per artròpodes i malalties per prions del sistema nerviós central (045-049)

046  Infecció per virus lents [lentivirus] i malalties per prions del sistema nerviós central

046.1  Malaltia de Creutzfeldt-Jakob

046.19  Altres formes de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob i malaltia de Creutzfeldt-Jakob no especificada

Termes d'inclusió

encefalopatia espongiforme subaguda

malaltia de Creutzfeldt-Jakob esporàdica

malaltia de Creutzfeldt-Jakob hereditària

malaltia de Creutzfeldt-Jakob iatrogènica

malaltia de Jakob-Creutzfeldt no especificada

MCJ

Exloure:

variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) (046.11)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 78  Altre infecció del sistema nerviós central i poliomielitis

 

046.11

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat