1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Poliomielitis i altres malalties víriques no transmeses per artròpodes i malalties per prions del sistema nerviós central (045-049)

046  Infecció per virus lents [lentivirus] i malalties per prions del sistema nerviós central

046.1  Malaltia de Creutzfeldt-Jakob

Malaltia de Jakob-Creutzfeldt.  Encefalopatia espongiforme subaguda

Conté:

046.11  Variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob

046.19  Altres formes de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob i malaltia de Creutzfeldt-Jakob no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 78  Altre infecció del sistema nerviós central i poliomielitis

 

046.0  046.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat