1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Poliomielitis i altres malalties víriques no transmeses per artròpodes i malalties per prions del sistema nerviós central (045-049)

046  Infecció per virus lents [lentivirus] i malalties per prions del sistema nerviós central

046.0  Kuru

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 78  Altre infecció del sistema nerviós central i poliomielitis

 

046.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat