1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties bacterianes (030-041)  (Ex.)

033  Tos ferina (catarro)

Termes d'inclusió

|pertussis

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol pneumònia associada (484.3).

Conté:

033.0  Bordetella pertussis [B. pertussis]

033.1  Bordetella parapertussis [B. parapertussis]

033.8  Tos ferina (catarro) produïda per altres microorganismes especificats

033.9  Tos ferina (catarro) produïda per microorganisme no especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

 

032  034

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat