1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties bacterianes (030-041)  (Ex.)

032  Diftèria

Diftèria.  Infecció per Corynebacterium diphteriae

Termes d'inclusió

infecció per |Corynebacterium |diphtheriae

Conté:

032.0  Diftèria faucial

032.1  Diftèria rinofaríngia

032.2  Diftèria nasal anterior

032.3  Diftèria laríngia

032.8  Altres diftèries especificades

032.9  Diftèria no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

031  033

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat