1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Altres malalties bacterianes (030-041)  (Ex.)

031  Malalties produïdes per altres micobacteris

031.2  Disseminades

Malaltia disseminada produïda per altres micobacteris:  CMA,  CMAD

Termes d'inclusió

bacterièmia pel complex |Mycobacterium |avium-|intracellulare (MAC)

complex |Mycobacterium |avium-|intracellulare disseminat (DMAC)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

 

031.1  031.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat