1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

023  Brucel·losi

Brucel·losi.  Febre de Malta,  mediterrània,  ondulant

Termes d'inclusió

febre:

 de Malta

 mediterrània

 ondulant

Conté:

023.0  Brucella melitensis

023.1  Brucella abortus

023.2  Brucella suis

023.3  Brucella canis

023.8  Altres brucel·losis

023.9  Brucel·losi no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

 

022  024

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat