1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

022  Carboncle

Conté:

022.0  Carboncle cutani

022.1  Carboncle pulmonar

022.2  Carboncle gastrointestinal

022.3  Septicèmia carbonculosa

022.8  Altres manifestacions especificades del carboncle

022.9  Carboncle no especificat

 

Pàgina similar en anglès

 

021  023

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat