1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

022  Carboncle

022.8  Altres manifestacions especificades del carboncle

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

 

022.3  022.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat