1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

021  Tularèmia

Tularèmia.  Febre de la mosca del cérvol,  febre dels conills,  infecció per Francisella

Termes d'inclusió

Inclou:

 febre de la mosca del cérvol

 febre del conill

 infecció per |Francisella |tularensis [|Pasteurella |tularensis]

Conté:

021.0  Tularèmia ulceroganglionar

021.1  Tularèmia entèrica

021.2  Tularèmia pulmonar

021.3  Tularèmia oculoganglionar

021.8  Altres tularèmies especificades

021.9  Tularèmia no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

020  022

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat