1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

021  Tularèmia

021.3  Tularèmia oculoganglionar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 90  Inflamació, infecció ull (excloent-ne per tuberculosi)

 

021.2  021.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat