1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

020  Pesta

Termes d'inclusió

infecció per |Yersinia |pestis [|Pasteurella |pestis]

Conté:

020.0  Bubònica

020.1  Cel·lulocutània

020.2  Septicèmica

020.3  Pneumònica primària

020.4  Pneumònica secundària

020.5  Pneumònica no especificada

020.8  Altres tipus específics de pesta

020.9  Pesta no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

021

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat