1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

020  Pesta

020.3  Pneumònica primària

Pesta pneumònica primària

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 122  Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)

 

020.2  020.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat