1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Tuberculosi (010-018)  (Ex.)

017  Tuberculosi d'altres òrgans

017.2  Ganglis limfàtics perifèrics

Tuberculosi ganglis limfàtics perifèrics.  Abscés escrofulós,  adenitis tuberculosa,  escròfula

Termes d'inclusió

abscés escrofulós

adenitis tuberculosa

escròfula

Exloure:

adenopatia tuberculosa traqueobronquial (012.1)

tuberculosi de ganglis limfàtics:

 bronquials i mediastínics (012.1)

 mesentèrics i retroperitoneals (014.8)

Conté:

017.20  Ganglis limfàtics perifèrics, examen (bacteriològic, histològic) no especificat

017.21  Ganglis limfàtics perifèrics, examen bacteriològic o histològic no realitzats

017.22  Ganglis limfàtics perifèrics, examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)

017.23  Ganglis limfàtics perifèrics, bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia

017.24  Ganglis limfàtics perifèrics, bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià

017.25  Ganglis limfàtics perifèrics, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament

017.26  Ganglis limfàtics perifèrics, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals]

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 1  Tuberculosi

 

017.1  017.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat