1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Tuberculosi (010-018)  (Ex.)

017  Tuberculosi d'altres òrgans

017.0  Pell i teixit cel·lular subcutani

Tuberculosi pell i teixit cel·lular subcutani.  Escrofulodèrmia;  Lupus;  TBC liquenoide,  papulonecròtica

Termes d'inclusió

escrofulodèrmia

lupus:

 exedens

 vulgar

tuberculosi:

 col·liquativa

 cutis

 liquenoide

 papulonecròtica

 verrucosa

Exloure:

lupus eritematós (695.4)

disseminat (710.0)

lupus NE (710.0)

positivitat al PPD (795.5)

prova de tuberculina positiva sense tuberculosi activa (795.5)

reacció no específica a la prova de tuberculina sense tuberculosi activa (795.5)

Conté:

017.00  Pell i teixit cel·lular subcutani, examen (bacteriològic, histològic) no especificat

017.01  Pell i teixit cel·lular subcutani, examen bacteriològic o histològic no realitzats

017.02  Pell i teixit cel·lular subcutani, examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)

017.03  Pell i teixit cel·lular subcutani, bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia

017.04  Pell i teixit cel·lular subcutani, bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià

017.05  Pell i teixit cel·lular subcutani, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament

017.06  Pell i teixit cel·lular subcutani, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals]

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 1  Tuberculosi

 

017.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat