1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Tuberculosi (010-018)  (Ex.)

014  Tuberculosi d'intestins, peritoneu i ganglis mesentèrics

014.8  Altres

Altres tuberculosis d'intestins. TBC anus,  glang. mesentèrics,  intestí (gros-prim) , recte i retroperitoneal

Termes d'inclusió

enteritis tuberculosa

tuberculosi (de):

 anus

 ganglis mesentèrics

 intestí (gros) (prim)

 recte

 retroperitoneu (ganglis limfàtics)

Conté:

014.80  Altres, examen (bacteriològic, histològic) no especificat

014.81  Altres, examen bacteriològic o histològic no realitzats

014.82  Altres, examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)

014.83  Altres, bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia

014.84  Altres, bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià

014.85  Altres, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament

014.86  Altres, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals]

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 1  Tuberculosi

 

014.0

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat