1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Tuberculosi (010-018)  (Ex.)

013  Tuberculosi de meninges i sistema nerviós central

013.5  Abscés tuberculós de medul·la espinal

Conté:

013.50  Abscés tuberculós de medul·la espinal, examen (bacteriològic, histològic) no especificat

013.51  Abscés tuberculós de medul·la espinal, examen bacteriològic o histològic no realitzats

013.52  Abscés tuberculós de medul·la espinal, examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)

013.53  Abscés tuberculós de medul·la espinal, bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia

013.54  Abscés tuberculós de medul·la espinal, bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià

013.55  Abscés tuberculós de medul·la espinal, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament

013.56  Abscés tuberculós de medul·la espinal, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals]

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 1  Tuberculosi

 

013.4  013.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat