1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Tuberculosi (010-018)  (Ex.)

012  Altres tuberculosis respiratòries  (Ex.)

012.1  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics

Tuberculosi ganglis limfàtics intratoràcics.  Adenopatia TBC traqueobronquial, TBC g. :  hilars, mediastínics

Termes d'inclusió

adenopatia tuberculosa traqueobronquial

tuberculosi de ganglis limfàtics:

 hilars

 mediastínics

 traqueobronquials

Exloure:

l'especificada com a primària (010.0-010.9)

Conté:

012.10  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, examen (bacteriològic, histològic) no especificat

012.11  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, examen bacteriològic o histològic no realitzats

012.12  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, examen bacteriològic o histològic desconeguts (en aquest moment)

012.13  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, bacils tuberculosos trobats (a l'esput) per microscòpia

012.14  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, bacils tuberculosos no trobats (a l'esput) per microscòpia, però trobats per cultiu bacterià

012.15  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic, però tuberculosi confirmada histològicament

012.16  Tuberculosi de ganglis limfàtics intratoràcics, bacils tuberculosos no trobats per examen bacteriològic o histològic, però tuberculosi confirmada per altres mètodes [inoculació en animals]

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 1  Tuberculosi

 

012.0  012.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat