1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)  (IC, Ex.)

Malalties infeccioses intestinals (001-009)  (Ex.)

003  Altres infeccions per Salmonella [salmonel·la]

003.2  Infeccions localitzades per Salmonella

003.22  Pneumònia per Salmonella

Pneumònia per salmonel·les

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 122  Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)

 

003.21  003.23

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat