Informació d'un contenidor

Mostra un contenidor, ja sigui un capítol o una secció.