Informació d'una pàgina d'un codi

Sovint i a sota del títol del codi es mostra un títol amb un tipus de lletra més petit, aquest títol correspon al títol elaborat pel CatSalut.

Alguns dels contenidors (que es presenten abans del codi) poden presentar al final del títol, i entre parèntesi, les paraules IC=Informació complemetària i Ex.=Exclusions.

Alguns dels codis poden marques d'informació referida a:

Sexe: s'especifica si el problema de salut és específic per a un sexe determinat, mostrant el signe corresponent ( i ).

Causa externa (): per a aquests codis caldria codificar també la causa que ha provocat el problema de salut (segons els codis del volum de causes externes). Per exemple: una fractura la pot provocar un accident de circulació i una intoxicació per monòxid de carboni es pot especificar que ha estat per una combustió incompleta a la casa.

Límits d'edat: els mostra si aquests són específics per a una edat. Així un trastorn per timidesa de l'adolescència mostrarà el límit de 18 anys.

Si aquesta pàgina es mostrada des d'una recerca en que la casella Presentar informació del contenidor està marcada, llavors es presentaran, si existeixen els termes d'inclusió, informació complementària o les exclusions, del codi immediatament superior (per exemple si estem mirant 003.0, corresponent a Gastroenteritis per Salmonella, es mostrarà a més del terme d'inclusió propi (salmonel·losi), es mostrarà també infecció o toxiinfecció alimentària per Salmonella [qualsevol serotip], que correspon al 003 (Altres infeccions per Salmonella [salmonel·la]), sense necessitat de clicar-lo, i es mostra amb tipus de lletra més petit. Això facilita la lectura sense haver d'anar a clicar 003, però alguna vegada pot mostrar alguna indicació inexacta.