Recerca per paraules

Aquesta és la pàgina més utilitzada, tingueu en compte que hi han paraules que potser no trobareu, ja que no han estat incoporades totes les paraules de l'índex de paraules del pdf, ja que no és directament exportable a un sistema de taules, degut al seu disseny interpretatiu que no permet una importació directa a taules a través d'un programa analitzador del contingut gramatical. Al seu lloc podeu probar d'utilitzar la pàgina de Recerca d'una paraula en l'índex de paraules.

Podeu veure també informació sobre el projecte CIM o sobre les versions.