Consideracions a tenir en compte sobre les paraules de recerca

Pot contenir d'una a vàries paraules.

És millor utilitzar el singular, tot i que les paraules en plural són automàticament convertides al singular.

Ometeu els articles, preposicions o números, ja que no són tinguts en compte, i algun pot induir a error (la preposició a pot interpretar-se com A, per exemple de l'hepatitis A).

Algunes paraules no són tingudes en compte en la cerca, per exemple: altres, causat, combinat, degut, inclòs, etc.

Cadascuna de les paraules es considera, en català i per defecte, que pot ser incompletament acabada (per exemple: "insufi"(ciència)), no en altres idiomes, degut a que per la traducció al castellà s'utilitza el Google Translator.

Si escriviu el caràcter "/" al final d'alguna d'elles indiqueu que no és incompleta (per exemple: "diu" inclourà DIU i diürètic; en cavi "diu/" es referirà sols al DIU); però se sobrenten com a no-incompleta una paraula amb una sola lletra (per exemple: la "b" d'"hepatitis b ").

No es té en compte (ja que dóna el mateix resultat):
  Si algun caràcter ha d'estar escrit en majúscula (per exemple: "hodgkin" i "Hodgkin").
  Els accents i dièresis.
  La l geminada ("l·l") si s'escriu amb un punt enmig ("l.l").