El projecte CIM

Ha estat elaborat utilitzant els documents utilitzats per l'elaboració de la Classificació internacional de malalties (CIM), 9a revisió. Modificació clínica. 7a edició, i per treball propi de l'autor (Jordi march i Nogué) en el projecte ICDManager, i en col·laboració amb el CatSalut i el TermCat.

Els resultats de les recerques enllacen amb 22.217 diferents pàgines corresponents als diferents codis de la CIM i de la Clinical Classifications Software (CCS).

Per la recerca per paraules, disposa de 15.246 diferents paraules de recerca, el que suposa 172.902 referències d'aquestes al registres dels codis, per als tres volums.

Vegeu també: Informació sobre les versions.