Dermatologia:
Lesions elementals, de la descripció al diagnóstic
Casos clínics

Concepció de Ribot i Mundet
Tutora MFiC
Centre Docent Palafrugell
Palamós Juliol 2014
cderibot@ssibe.cat